hore

ELiiXA+

www.kvant.sk

„ELiiXA+“

www.kamery.sk
 

Sila a rýchlosť videnia


Rodina ELiiXA + predstavuje nedávno vyvinutú viacnásobnú technológiu CMOS spoločnosti Teledyne e2v, ktorá poskytuje vysoké rýchlosti linky a kombinuje vysokú odozvu s extrémne nízkou úrovňou hluku. Zároveň poskytuje vysoký pomer signálu k šumu, aj keď sú môžné iba krátke integračné časy alebo keď je osvetlenie obmedzené. Pixely sú usporiadané do dvoch aktívnych riadkov a konfigurácia dvojriadkového filtra umožňuje prevádzku kamery vo viacerých režimoch.


Miesta využitia:


  • Kontrola plochého panela
  • Kontrola plošných spojov dosky 
  • Kontrola solárnych článkov
  • Skenovanie dokumentov s vysokým rozlíšením
  • Povrchová kontrola
  • Elektronická kontrola
  • Vysokokvalitná potravinová a farmaceutická kontrola
  • Železničná inšpekciaELiiXA kamery

KameraPopis
ELiiXA+ Color 2K - NBASE-T - Quad Line (BA0)2048 x 4 CMOS, Color, NBASE-T Ethernet, 5 µm, 100 kHz
ELiiXA+ Color 4K - Camera Link- True Colour Mode (BH0)4096 x 2 CMOS, Color, Camera Link, 10 µm, 66 kHz
ELiiXA+ Color 4K/2K - NBASE-T - Quad Line (BA0)4096 x 4 CMOS, Color, NBASE-T Ethernet, 5 µm, 50 kHz
ELiiXA+ Color 8K - Camera Link - Full Definition Mode (BH0)8192 x 4 CMOS, Color, Camera Link, 5 µm, 50 kHz
ELiiXA+ Color 8K/4K - Camera Link - True Color & Full Definition Mode8192 x 4 CMOS, Color, Camera Link, 5 µm, 50 kHz
ELiiXA+ Color 16K/8K - CXP (BA0)16384 x 4 CMOS, Color, CoaXPress, 5 µm, 45 kHz
ELiiXA+ Mono 2K - NBASE-T - Quad Line (BA0)2048 x 4 CMOS, Mono, NBASE-T Ethernet, 5 µm, 140 kHz
ELiiXA+ Mono 4K/2K - NBASE-T - Quad Line (BA0)4096 x 4 CMOS, Mono, NBASE-T Ethernet, 5 µm, 140 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Du00 kHz ELiiXA+al lines (BA0)8192 x 2 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 40 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Dual lines (BA1)8192 x 2 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 100 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Dual Output (BH2)8192 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 100 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - HDR (BH0)8192 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 100 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - HDR (BH1)8192 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 100 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Quad Line (BA0)8192 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 40 kHz
ELiiXA+ Mono 8K/4K - Camera Link - Quad Line (BA1)8192 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 40 kHz
ELiiXA+ Mono 12K - CXP - HDR (BA0)11008 x 4 CMOS, Mono, CoaXPress, 5 µm, 200 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - Camera Link - HDR (BH1)16384 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 50 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - Camera Link - Quad Line (BA1)16384 x 4 CMOS, Mono, Camera Link, 5 µm, 50 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP 2 links - HDR (BH2)16384 x 4 CMOS, Mono, CoaXPress, 5 µm, 75 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP 2 links - Quad Line (BA2)16384 x 4 CMOS, Mono, CoaXPress, 5 µm, 75 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP - HDR (BA1)16384 x 4 CMOS, Mono, CoaXPress, 5 µm, 140 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP - HDR (BH0)16384 x 4 CMOS, Mono, CoaXPress, 5 µm, 100 kHz
ELiiXA+ Mono 16K/8K - CXP - Quad Line (BA0)16384 x 4 CMOS, Mono, CoaXPress, 5 µm, 100 kHz