hore

Profil

www.kvant.sk

„Profil“

www.kamery.sk
 
Špeciálne kameryKamery pre veduVysokorýchlostné kameryZabezpečovacie systémyTermografiaDigitálne kamery

Profil spoločnosti

Kvant spol. s r. o. vznikla v roku 1995 spojením dvoch fyzických podnikateľských subjektov zameraných na laserovú a snímaciu techniku. Za deväť rokov existencie zaznamenala spoločnosť výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov. Získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako polovica jej výroby smeruje na export do viac ako 25 krajín vo svete.

V súčasnosti sa jej aktivity rozdeľujú do štyroch základných oblastí, čo viedlo k vytvoreniu nasledujúcich oddelení:

ODDELENIE TVORBY ŠPECIÁLNEHO SOFTVÉRU A HARDVÉRU

Náplňou tohoto oddelenia je vývoj a výroba programov a podporných elektronických a optických systémov podľa potrieb zákazníka. V tejto oblasti bolo realizované množstvo projektov ako napríklad:

 • „Expertné systémy pre kriminalistiku - balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika"
 • „Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“
 • „Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“
 • „Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forézne účely - Kriminalist. ústav Bratislava“
 • “Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t a presného navádzania bremien do reaktora."
 • „Ovládanie laserového scanovacieho a gravírovacieho systému"
 • „Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“
 • „Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“
 • „Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku"
 • „Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“
 • „Profilometrické kontrolné systémy“
 • a mnohé ďalšie…

ODDELENIE ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY

Hlavnou oblasťou činnosti sú dodávky špeciálnych prístrojov od firiem zastupovaných spoločnosťou KVANT a poskytovanie servisu na tieto zariadenia.

Medzi hlavných partnerov patria:

 • Foster & Freeman a Mason & Vactron, UK: Technika pre kriminalistické a expertízne účely, kontrolu dokumentov a bankoviek, zariadenia pre operačné jednotky polície, atď.
 • Ion Track Instruments: Detektory drog a výbušnín.
 • VigoSystems: Termálne kamery a infračervené detektory.
 • ISG Thermal Systems: Termálne kamery pre požiarnikov a záchranárov.

OPTICKÉ ZARIADENIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Oddelenie dodáva zákazníkom mikroskopy, mikrotomy, lupy, kamery, objektívy a rôzne optické prístroje a komponenty. Taktiež je možné navrhnutie a vyrobenie špeciálnej optiky podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale taktiež v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S touto oblasťou výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie.

V súčasnosti najväčší záujem je o snímanie CCD kamerami a jeho vyhodnocovanie po spracovaní framegrabberom pomocou PC systémov.

Taktiež sú dodávané komponenty pre digitálne spracovanie obrazu, ako napríklad: faramegrabbre (Matrox, KapaLab, &hellip), digitálne fotoaparáty, optické redukcie, atď.

LASERY A LASEROVÉ SYSTÉMY

Táto veľmi široká oblasť zahŕňa tak dodávky laserových diód a modulov, až po rezacie a gravírovacie laserové zariadenia.

Veľký úspech a exportný nárast zaznamenala výroba laserových projektorov spolu so scanovacími systémami. Laserové projektory sa stali významnou s účasťou tak v oblasti reklamného, ako i zábavného priemyslu. Významnou časťou sú i biostimulačné laserové prístroje pre zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie.

DIDAKTICKÁ A PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Oddelenie didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky pre oblasť ZŠ, SŠ a VŠ. Najväčší sortiment je v oblastiach didaktických pomôcok pre výuku: fyziky, chémie, technických predmetov, biológie, geografie, histórie ...

V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky na výuku fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a export výrobkov do celého sveta.

Veľmi významná časť našej ponuky je zameraná na prezentačnú techniku ako sú datavideoprojektory, spätné projektory, episkopy, premietacie plátna, jazykové učebne a iné prezentačné pomôcky.

Ciele a smerovanie spoločnosti

Orientácia obchodných aktivít je v súčasnosti zameraná najmä na hľadanie ďalších distribútorov v zahraničí vlastných výrobkov, čím firma sleduje zvyšovanie exportného objemu. V oblasti vývoja a výroby sa rozširuje sortiment vyvinutých a vyrábaných výrobkov a taktiež sa zlepšujú technické parametre a kvalita výrobkov. Spoločnosť sa každoročne aktívne zúčastňuje na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách a realizáciou vlastného stánku prezentuje i Slovenskú republiku v zahraničí. V posledných rokoch to boli výstavy WORLDDIDAC Mexico City, Laser 2003 Mníchov, Prolight and Sound Frankfurt a SIB Rimini. WORLDIDAC ZURICH.

Na tuzemskom trhu sú aktivity namierené na upevňovaní si dominantnej pozície pri dodávaní didaktickej techniky do škôl, distribúcii mikroskopov, optických zariadení a prezentačnej techniky. Taktiež v oblasti laserovej techniky spoločnosť zaujíma dominantné postavenie v SR.