hore

Sapera Vision Software

www.kvant.sk

„Sapera Vision Software“

www.kamery.sk
 

Sapera Vision Software

Sapera Vision Software ponúka osvedčené oblasti získania obrazu, kontrolu, spracovanie a analytické funkcie pre návrh, vývoj a nasadenie vysokovýkonných aplikácií strojového videnia.

Kľúčové vlastnosti

  • podpora snímania obrazu z GigE Vision ®, Camera Link ® a paralelných digitálnych a analógových kamier
  • Pole možností pre získanie obrazu, spracovanie a anylýzu softvérových nástrojov ponúka viac než 400 funkcií
  • Integrované prototypné prostredie s intuitívnym užívateľským rozhraním
  • 64/32-bitové platformy využívajú GPU a multijadrové CPU l zvýšeniu rýchlosti programu

Pokročilá funkcionalita Sapera software je dodávaná v 3 výkonných baleniach:

  • Sapera Essential, základná vývojová platforma, obsahuje viac než 400 obraz-spracovateľných primitívnych a priemyselne silných analytických nástrojov pre spracovanie obrazu, ako hľadanie vzoru, 1D a 2D čiarové kódy a OCR nástroje pre čiatočnú identifikáciu a detekciu, nástroje pre spracovanie farieb, aplikácie pre oddelovanie a meranie, nástroj pre analýzu škvŕn a nástroj pre inšpekčnú metrológiu pre dimenzionálne meranie v reálnom svete
  • Sapera Nitrous urýchľuje Sapera Essential aplikácie tým, že poskytuje podporu pre bezproblémové spracovanie grafických jednotiek (GPU) a optimalizáciu multijadrových procesorov (MCO)
  • Sapera Architect Plus dáva systémovým integrátorom a špecialistom pre priemyselnú obrazovú automatizáciu užíveteľsky príjemné, neprogramovateľné prostredie rýchlym prototypným a skúšobným aplikáciám špecificky obrazovým nástrojom v Sapera Essential

Knižnice Sapera Vision Software podporujú kamery a frame grabbery Teledyne DALSA, rovnako ako stovky iných kamier všetkých bežných formátov ako rozhranie GigE Vision ®, Camera Link ® a tiež novovzniknuté normy snímania obrazu. Sapera Vision Software ponúka royalty free run-time licenciu pre vybrané funkcie spracovania obrazu v kombinácii s hardvérovými produktmi Teledyne DALSA.